Édes Rózám! A kezdetektől.

2007.június 24.

Baráti körben találkoztam Áronnal. Említést tettem Neki a Déryné életét bemutató darab ötletemről. Ő Fráter Zoltán-dramaturg, irodalmárt ajánlotta, hogy az emlékiratok és levelezések alapján készítse el a dramatizált művet számomra.

2007.augusztus 30.

Zolival a Dunapark Kávéházban találkoztam, délután ötkor. A későbbiekben a cukrászda mondhatni a törzshelyünk lett, minden fontos, a darabot érintő kérdést ezen a helyszínen beszéltünk meg.

2007.Karácsony

Zoli 2008 Karácsonyán küldte el nekem az első (51 oldalas!!) változatot.
Sokszor találkoztunk és majd minden nap leveleztünk, átírtuk, húztuk, javítottuk a "dolgozatot".
A végleges forma 2008. februárjára elkészült, de akkor nekem még egy másik darab, a"Fel is út ,le is út.!"c. bohózat próbái kötötték le teljes kapacitásomat.
Közben Áron is mozgolódott!
Iglódi István igazgató úrral sikerült megállapodni, hogy az előadás létrejöttéhez szükséges professzionális hátteret a Magyar Színház biztosítja.
Zöld jelzés, szabad az út,most már senki sem állíthat meg minket.
Ja, közben nem szabad megfeletkezni arról, hogy Áron magára vállalta a rendezés édes-nehéz
terhét!

2008.május 11.10.00

Az "Édes Rózám!" első próbanapja.

Ettől a perctől kezdve számunkra nem létezett lehetetlen, nem volt fáradtság, nem volt szabadnap, ünnep. Pontosabban, minden próbanap ÜNNEP volt, mert hihetetlenül élveztük az egész próbafolyamatot.
Tóth-Lovász Móni-súgó, asszisztens, személyi tréner. a CSAPAT tagjává vált, de folyamatosan jöttek a műszaki állományból a segítők, szakemberek, kezdett összeállni egy nagyon jó team. Összesen 20 teljes értékű próbát tartottunk. Ez bizonyítja, hogy bár kevés idő alatt, de maximális koncentráltsággal és lelkesedéssel létre lehet hozni CSODÁKAT!
Áron hihetetlenül elemében volt-már majdnem annyira lelkes volt,mint én.Sokszor lehetetlennek tűnő dolgokat kért tőlem, én pedig minden teketóriázás nélkül csináltam hülyét magamból a legváratlanabb helyzetekben, majd összeomlottam, s Ő újra lelket öntött belém, s felemelkedtem. S ez így ment. Mindent kipróbálhattam, mindent mertem, minden lehettem.. Létezhet-e színész számára ennél nagyobb kegy???!!! Ennél áldásosabb állapot??!!
Zoli állandó vendég lett a próbákon, sokszor ottragadt, mert magával repítette a lelkesedésünk.a hitünk. Az egész házban híre ment,hogy valami nagyon jó dolog készülődik. Ez is doppingolt. És jöttek a támogatók..

2008.május 15. 20.00 óra Sajtóbemutató-Budapest, Magyar Színház, Sinkovist Imre Színpad

Ezen az estén nálam boldogabb ember kevés volt e bolygón.
A legcsodálatosabb az volt, hogy a barátaim, akik az egész EST marketing, PR hátterét tartották kézben, tökéletes munkát végeztek! Mindezt szeretetből, hitből Lelkesen és önzetlenül.
Hálás köszönet az Advertcomm Reklámügynökségnek!!!
És köszönet Áronnak, Zolinak a nagyszerű munkáért!
Iglódi István Igazgató Úrnak, a Magyar Színház igazgatójának a lehetőségért!
Makány Mártának és a Nara Szalonnak a klasszikus ruháért!
A Magyar Színház varrodájának a ruhákért, a fodrásztárnak a parókáért!
Csákó Bélának a díszlet-bútorért!
Kocsis Lacinak a fényekért!
Pánczél Lajosnak és társainak a hangokért!
Köszönöm!

Ez a pillanat elmúlt, hogy átadja helyét annak, ami jön.

A munka java még hátravan!!!!!!